Sejem Flora, Celje, 16.3.2007

Gibanje za pravičnost in razvoj je organiziralo okroglo miz0 SKUPAJ ZA ZDRAVO OKOLJE, PREHRANO, ODNOSE., ki je botrovalo začetku aktivnega sodelovanja na področju GSO.

Sodelovali so:


- dr. Andrej Fištravec, univ. dipl. soc.
- dr. Franc Bavec, predstojnik Katedre za ekološko kmetovanje, pridelovanje poljščin in vrtnarstvo, Univerza Maribor
- Meta Vrhunc – predsednica Društva za biološko-dinamično gospodarjenje AJDA Vrzdenec.
- Drago Purgaj - sadjarska kmetija iz Cerkvenjaka s prestižno znamko DEMETER

Rock Otočec - Rock z namenom - 5.-8.7.2007

Na predlog Gibanja za pravičnost in razvoj je bil letos Rock Otočec – rock z namenom. Gibanje za pravičnost in razvoj so odločili predstaviti se tudi mladim, z dvema sporočiloma: da je igranje z gensko spremenjenimi organizmi v Sloveniji nevarno in o nevarnostih vse večjih podnebne spremembe. Organizator je idejo sprejel in jo je vključil v propagandne materiale, časopis, ki je izhajal na Otočcu, na svoji spletni strani www.rock-otocec.com. Na Rock Otočcu je Gibanje sodelovalo s stojnico, kjer sta se prikazovala filma Življenje uhaja izpod kontrole (GSO) in Neprijetna resnica (podnebne spremembe), potekalo je podpisovanje peticije za Slovenijo brez GSO, na voljo so bili letaki in informacije v zvezi z aktivnostmi Gibanja ter omenjenima temama.Na malem odru, ob stojnici in med ljudmi je nastopila skupina Kavazu s pouličnim gledališčem – predstavo GSO freaks.
Beseda o GSO in podnebnih spremembah je tekla tudi na velikem odru, s strani nastopajočih. Tretji dan Rock Otočca, v soboto, 7.7.2007 je bil poseben dan. Takrat se je dogajal LIVE EARTH, 24-urni koncerti znanih skupin in glasbenikov na vseh celinah sveta, ki so opopzarjali na podnebne spremembe zaradi onesnaževanja okolja in poseganja v naravo. Info: www.liveearth.org. Rock Otočec se je ob tej priložnosti občasno vključeval v 24-urni neposreden prenos koncertov.

Kontaktna oseba:
Miro Mihec
miro.mihec@amis.net
041 710-277
Robin Deva
Ro.Dewa@yahoo.com
051-606-847Poulično gledališče: skupina Kavazu

Kvazu je nastopil na Rock Otočcu, Festivalu Lent in drugih javnih prireditvah s poulično predstavo GSO freaks.