Slovenija brez GSO - Gensko Spremenjenih Organizmov

Sejem Flora, Celje, 16.3.2007

Gibanje za pravičnost in razvoj je organiziralo okroglo miz0 SKUPAJ ZA ZDRAVO OKOLJE, PREHRANO, ODNOSE., ki je botrovalo začetku aktivnega sodelovanja na področju GSO.

Sodelovali so:


- dr. Andrej Fištravec, univ. dipl. soc.
- dr. Franc Bavec, predstojnik Katedre za ekološko kmetovanje, pridelovanje poljščin in vrtnarstvo, Univerza Maribor
- Meta Vrhunc – predsednica Društva za biološko-dinamično gospodarjenje AJDA Vrzdenec.
- Drago Purgaj - sadjarska kmetija iz Cerkvenjaka s prestižno znamko DEMETER

Rock Otočec - Rock z namenom - 5.-8.7.2007

Na predlog Gibanja za pravičnost in razvoj je bil letos Rock Otočec – rock z namenom. Gibanje za pravičnost in razvoj so odločili predstaviti se tudi mladim, z dvema sporočiloma: da je igranje z gensko spremenjenimi organizmi v Sloveniji nevarno in o nevarnostih vse večjih podnebne spremembe. Organizator je idejo sprejel in jo je vključil v propagandne materiale, časopis, ki je izhajal na Otočcu, na svoji spletni strani www.rock-otocec.com. Na Rock Otočcu je Gibanje sodelovalo s stojnico, kjer sta se prikazovala filma Življenje uhaja izpod kontrole (GSO) in Neprijetna resnica (podnebne spremembe), potekalo je podpisovanje peticije za Slovenijo brez GSO, na voljo so bili letaki in informacije v zvezi z aktivnostmi Gibanja ter omenjenima temama.Na malem odru, ob stojnici in med ljudmi je nastopila skupina Kavazu s pouličnim gledališčem – predstavo GSO freaks.
Beseda o GSO in podnebnih spremembah je tekla tudi na velikem odru, s strani nastopajočih. Tretji dan Rock Otočca, v soboto, 7.7.2007 je bil poseben dan. Takrat se je dogajal LIVE EARTH, 24-urni koncerti znanih skupin in glasbenikov na vseh celinah sveta, ki so opopzarjali na podnebne spremembe zaradi onesnaževanja okolja in poseganja v naravo. Info: www.liveearth.org. Rock Otočec se je ob tej priložnosti občasno vključeval v 24-urni neposreden prenos koncertov.

Kontaktna oseba:
Miro Mihec
miro.mihec@amis.net
041 710-277
Robin Deva
Ro.Dewa@yahoo.com
051-606-847Poulično gledališče: skupina Kavazu

Kvazu je nastopil na Rock Otočcu, Festivalu Lent in drugih javnih prireditvah s poulično predstavo GSO freaks.