Cilji v zvezi z GSO

Slovenija brez GSO
  • Banka gensko čistih semen    Načini delovanja v zvezi z GSO

  • Predavanja s prikazovanji filma Življenje uhaja iz kontole
  • Sodelovanje na prireditvah, sejmih
  • Plasiranje domačih in tuje informacij v zvezi z GSO
  • Peticija proti GSO v Sloveniji
  • Podpora drugim organizacijam in aktivnostim v Sloveniji