Predstavitev

Program

Narava je naš Učitelj

Kontakt

Darilo Zemlji 2010

Darilo Zemlji 2008

Darilo Zemlji 2007

 
 
 
 
 
  

Narava je naš Učitelj

Vsak dan je priložnost za življenje, za uresničevanje naših načrtov, želja, ciljev… Prav tako je vsak dan dolžnost in ne samo priložnost, da udejanjamo spoštljiv, skrben in ljubeč odnos do narave, katere del smo vsi; ne glede na spol, raso, vero, izobrazbo, državljanstvo, narodnost, družbeni status, politično prepričanje,… Odnos že sam po sebi pomeni udejanjanje predstav, vrednot posameznika ali skupine skozi različne oblike ravnanj v družbenih in hkrati naravnih okoljih; kjer koli pač že smo in dihamo, gledamo, vonjamo, okušamo, razmišljamo, se učimo, ustvarjamo, čustvujemo, sočustvujemo.  Skratka prejeto iz narave in iz sebe predelujemo in zaživimo z vračanjem, dajanjem nazaj v krog življenja. Nič kolikokrat smo že slišali rek, da vse šteje, kar delamo in mislimo, kar prejemamo in kar dajemo. Vse naše delovanje ima sadove, ki nam v vseh možnih oblikah dajejo pravzaprav povratno informacijo, sporočilo, ki je neprecenljive vrednosti za napredek, za možne usmeritve, oceno,  ali pa kar dejansko s svojo eksistenco oz. pojavnostjo pomenijo razmejitev med tem, kar je dobro, naravno in prav ter tistim, kar je slabo, neusklajeno z naravnimi danostmi in je uničujoče; so neusahljiv vir pretoka življenja.

Sadovi spoštovanja so neprecenljive vrednosti, saj so pot k ohranjanju in razvijanju pozitivnih vrednot človeka v družbi in v naravi, so vir strpnosti in upoštevanja ter sprejemanja raznolikosti (biotske in družbene) v svoji prvobitni enakosti življenja, so kot korektiv nepravičnostim, napakam, zmotam, saj omogočajo nam vsem in vsakomur, da opravimo, popravimo ali preusmerimo svoje delovanje v obliki in času, ki nam je individualno raznolik, a hkrati tudi edini primeren; omogoča distančni korektiv delovanja z zavedanjem in udejanjanjem lastnih ter sprejemanja spoznanj drugih v igri, ki ji ponavadi rečemo »omogočanje osebnega in kolektivnega duhovnega in intelektualnega razvoja« ne glede na vplivne razmere notranjega in zunanjega okolja – za vse in za vsakogar nastopi pravi čas za delovanje.

Dan Zemlje se prične v naši glavi, v našem srcu. Dan Zemlje je vsak dan. Vsak dan gradimo spoštovanje in ljubezen, udejanjajmo človeške vrednote, živimo v harmoniji z naravo . To bo naše največje darilo Zemlji.